Sola säkert del 5: Photoaging – ingen snygg historia

solskadad-hud

Photoaging

Huden åldras av två huvudsakliga skäl: av en inre genetiskt betingad åldringsprocess och av skadliga yttre orsaker. Solen står för ca 90% av de yttre orsakade skadorna. Man kallar det ”photoaging”. Skador uppstår i samma ögonblick som du exponeras för UV-ljus. Det är den repeterade exponeringen, 365 dagar om året (även när du sitter innanför ett fönster) som tillsammans spelar en roll. Detta eftersom hela livets samlade mängd UV-strålning och skador lagras i huden och läggs till varandra. Mellan 40 och 80% av den här samlade skadan anses komma redan före 18 års ålder. Därför så viktigt att skydda barn från solen! Hur du solar som vuxen spelar så klart också roll, eftersom det kan vara ”droppen som får bägaren att rinna över”.

Energi som skadar DNA

Solljus innehåller en stor mängd energi som när den tränger ner i huden absorberas av våra celler. Där skadar den direkt vårt DNA, cellernas arvsanlag. Något som leder till ökad celldöd (aptos) och risk för hudcancer. Genom UV-strålningen bildas också en mängd fria syreradikaler som i sig också har en starkt nedbrytande effekt på huden. Melaninet (vårt pigment) är hudens egna försvar och fungerar genom att både absorberar solenergi och motverkar skadorna från de fria radikalerna. Tyvärr är melanin ett ganska klent skydd mot den kraftiga UV-strålningen, varför huden även försvarar sig på ett annat sätt, genom att förtjockas i de övre lagren. Så uppstår den karaktäristiska läderhuden.

Bryter ner kollagen och elastin

Hudens djupare lager tunnas däremot ut då både kollagen och elastinet bryts ner av UV-strålning, vilket leder till en rynkigare och slappare hud. Även hudens ytliga blodkärl försörs av UV-ljus. De kan bli tunnare och spricka så att de framträder och syns. Särskilt på kinder, näsa och haka. De Langerhanska cellerna som sitter i överhuden och utgör en del av vårt immunförsvar är också känsliga för UV-strålning. Även en relativt liten UV-exponering skadar dessa celler tillräckligt för att minska hudens immunkapacitet. Det finns också misstankar om att hudbarriären påverkas negativt av UV-strålning. Ännu saknas dock tillräckligt med forskning för att kunna säga exakt hur. Men eftersom solen har en så kraftig påverkan på vår hud totalt sett så är det rimligt att tro att den har en nedbrytande effekt även på hudbarriären enligt docent Lars Norlén på Karolinska Institutet.

Hudförändringar till följd av photoaging:
- Mörka fläckar (hyperpigmentering)
- Rynkor
- Slapp hud
- Gulaktig hudton
- Sprukna ytliga blodkärl
- Läderartad hud
- Hudcancer

Solskolan - mer läsning om solen!


Källa:
- Lennart Emtestam, ”Huden, rynkor, veck, prickar”, första upplagan, sid 15-19.
- Paula Begoun, ”The original beauty bilble”, tredje upplagan, sid 87-99.
- Skin Cancer Foundation, http://www.skincancer.org/prevention/uva-and-uvb/shining-light-on-ultraviolet-radiation
- Jan Lapins och Johan Heilborn,”Sol och vuxna”, netdoktorn.se, publicerad 2006-06-13


Kommentarer

Sidor

Lägg till kommentar