Nanopartiklar i kosmetika hamnar till slut i maten

nanopartiklar-i-kosmetika-i-soyabonor

Studie visar att Sojabönor kan ta upp Nanopartiklar av zinkoxid från bland annat solkräm och kosmetika

Nanopartiklar från tex lotion, kosmetika och solkrämer spolas ner i avloppet och kan till slut hamna i vår mat. Partiklarna är så små att de passerar reningsverkens filter och därför följer med i slammet som ofta används som gödsel i storskalig odling. I den första större studie som gjorts på sojabönor som växt i förorenad jord visade det sig att zinkoxid som nanoämne togs upp i både stam, löv och bönor. Något som inte behöver vara farligt för människor, men som kan påverka kvalitén på skörden, menar en av forskarna professor Patricia Holden vid Bren School. Men påpekar samtidigt att vi ännu vet för lite om den långtgående effekten av nanopartiklar när de läcker ut i naturen. Studien gjordes av ett forskarteam från University of California´s Santa Barbaras Bren School for Environmental Science and Management tillsammans med forskare från The University´s Center for Environmental Implications of Nanotechnology.

Man valde sojabönor eftersom det globalt sett är en kommersiellt viktig grönsak (den femte mest odlade grönsaken i världen och den andra mest odlade i USA) och eftersom de tidigare visat sig vara känsliga för just nanopartiklar. Syftet med studien är att peka på eventuella miljömässiga risker med nanopartiklar och i förlängningen hitta mer hållbara alternativ.

/sites/defaulavlopsslam-som-godsel-nanopartiklar-i-kosmetika

Källa:

Science Daily, "Scientists Examine Effects of Manufactured Nanoparticles On Soybean Crops", 2012-08-20

John H. PriesterYuan GeRandall E. MielkeAllison M. HorstShelly Cole MoritzKatherine Espinosa, Jeff Gelb,Sharon L. WalkerRoger M. NisbetYoun-Joo AnJoshua P. SchimelReid G. Palmer Jose A. Hernandez-ViezcasLijuan ZhaoJorge L. Gardea-Torresdey, and Patricia A. Holden, "Soybean susceptibility to manufactured nanomaterials with evidence for food quality and soil fertility interruption"PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences of the United Sates of America, 2012-07-17

Lena Jarlöv, arkitekt, docent, styrelseledamot i Naturskyddsföreningen i Tanum, Göte Bertilsson, agr dr, Vera Billing, redaktör, utgivare av tidskriften Fri Jord, Helena von Bothmer, Kosters Trädgårdar, agronom, Sten Ebbersten, professor emeritus, Gustaf Delin, rådgivare i framtids- och utvecklingsfrågor, Herbert Falck, lantbrukare och kommunalpolitiker (C), Artur Granstedt, docent, Ann Green, politisk sekreterare (MP) Örebro läns landsting, Folke Günther, systemekolog, Mats Hagner, professor emeritus, skogsforskare, Bertil Hagström, allmänläkare, med dr, Birgitta Hambraeus, fd riksdagsledamot (C), Högni Hansson, miljöchef i Landskrona, Lennart Hardell, överläkare, USÖ onkologiska kliniken, Hillevi Helmfrid, agronom, miljökonsult, Olov Holmstrand, tekn dr, fd adjungerad professor i hydrogeologisk miljöteknik vid Chalmers, Per Hultén, tekn dr, vice ordförande, Naturskyddsföreningen Uppsala, Lars Hylander, docent i miljöanalys vid Uppsala universitet, Anna Jiremark, miljökonsult, Oscar Kjellberg, Agr.M.Sc, bankekonom, Carl Lindström, civ ing, Gunnar Lindgren, civ ing, René Mortensen, civ ing samhällsbyggnadsteknik, Anders Munters, ekologisk lantbrukare, Elisabeth Olszon, nutritionist, Christer Owe, verksamhetsledare Stiftelsen Ekocentrum i Göteborg, Göran Petersson, professor i kemisk miljövetenskap vid Chalmers, Birgitta Rang, lärare i naturvetenskap, Per-Åke Sahlberg, lantmästare, styrelseledamot i Den Goda Jorden, Karin Sahlström, miljökonsult, ledamot i styrelsen för Naturskyddsföreningen Alvesta, Eva ­Selin-Lindgren, riksdagsledamot (C), tidigare professor i fysik vid Göteborgs universitet och högskolan i Borås, Bertil Thermaenius, arkitekt SAR/MSA, Mia Torpe, arkitekt, miljöchef HSB, Niklas Wennberg, verksamhetsledare Stadsjord, Birgitta Tornérhielm, ordförande Framtiden i Våra Händer, Åke Karlsson, ordförande Förbundet Sveriges Småbrukare, Rune Lanestrand, redaktör för tidskriften Småbrukaren, Beatrice Kindembe, kemist tekn lic bebyggelseanalys, Ingenjörer för miljön, Bengt Ingerstam, ordförande Sveriges Konsumenter i samverkan, "Avloppsslam en cancerfara som förgiftar våra åkrar", DN Debatt, 2009-04-19


 

Kommentarer

Sidor

Lägg till kommentar