april 2016

Vegetabiliska oljor och fetter – så är de uppbyggda

vegetable-oil-content-triglycerides-di-monoglycerides-fatty-acids-phospholipids-sterols-sterol-esters-tocopherols-tocotrienols-unsaponifiables

Vegetabiliska oljor och fetter består i huvudsak av triglycerider och deras nedbrytningsprodukter. Men vissa andra ämnen ingår också, även om det rör sig om mycket små mängder.

Huvudkomponenter:

  • Triglycerider : Förekomst i växt: 90-100%. Funktion i växt: Energikälla
  • Di- och monoglycerider: Förekomst i växt: 0-5%. Funktion i växt: Nedbrytningsprodukt
  • Fettsyror (Fria fettsyror): Förekomst i växt: 0-1%. Funktion i växt: Nedbrytningsprodukt

Övriga komponenter:

  • Aldehyder, Ketoner, Kolväten: Förekomst i växt: ppb-, ppm-nivåer (miljondelar)Funktion i växt: Oxidationsprodukt
  • Fosfolipider: Förekomst i växt: 0-1%. Funktion i växt: Lipid i cellmembran
  • Steroler, sterolestrar: Förekomst i växt: 500 - 15 000 ppm %. Funktion i växt: Lipid i cellmembran
  • Tokoferoler, tokotrienoler: Förekomst i växt: 500 - 15 000 ppm %. Funktion i växt: Antioxidant
  • Övriga oförtvålbara ämnen: Förekomst i växt: 0-10%