Emulgeringsmedel

Konsten att välja rätt emulgeringsmedel

cream-emulsifier-kram-emulgeringsmedel

Emulgeringsmedel, potentiellt irriterande för huden

Alla krämer innehåller någon form av emulgeringsmedel. Det är ett sk ytaktivt ämne som gör att icke blandbara ämnen (t ex olja och vatten) kan blandas ihop och bilda en emulsion, en kräm. Det är en stor grupp ämnen, inom EU finns över 2100 olika emulgeringsmedel listade som ingredienser i kosmetika. Emulgeringsmedel används också, precis som sina släktingar tensiderna i rengörande syfte och kan precis som dessa också ha en irriterande effekt på huden. Emulgeringsmedel används även flitigt inom livsmedelsindustrin. Lecitin är ett sådant ämne, naturligt förekommande i t ex äggula.

emulgeringsmedel-emulsifiers

Surfektanter – släkt med tensiderna

Emulgeringsmedel tillhör som tensiderna gruppen surfektanter. De består av två delar, en "vattenälskande" del och en "fettälskande" del. Genom att respektive del lägger sig antingen i vatten- eller fettdelen av blandningen förändras ytspänningen och ingredienserna gifts ihop i en emulsion. I en fet kräm lägger sig på så sätt vattnet i små små doppar inne i fettet och i en tunn kräm är det fettet som svävar inneslutet i vattnet.

Kan interagera med hudbarriären

Emulgeringsmedel betraktas vanligen som ett inaktivt ämne, alltså inte något som i sig själv påverkar huden. Men jag tänker att ett ämne som kan gifta ihop vatten och fett i en kräm rimligen även borde kunna påverka balansen mellan fett och vatten i huden? Något som faktiskt bekräftas i studien "Unexpected skin barrier influence from nonionic emulsifiers". Av nio undersökta vanliga emulgeringsmedel interagerade fem av dem med hudbarriärens lipidlager och påverkade därmed hudbarriärens funktion. Detta framkom efter en mätning av TEWL (Trans Epidermal Water Loss). Genom att mäta hudens vattenavvisning kan man testa om behandlad hud får en ökad eller minskad TEWL . Dvs om hudbarriären har blivit stärkt eller försvagad av ett visst ämen.

Kan både stärka och fösvaga hudbarriären

Men det mest intressanta med den här studie är att det visade sig att vissa emulgeringsmedel hade olika effekt på frisk och skadad hud. Fem av de undersökta ämnena försvagade hudbarriären på frisk hud, medan tre av dem samtidigt stärkte hudbarriären på skadad hud. Något som Mari Lodén, en av författarna förklarar med att ett emulgeringsmedel i vissa fall kan "reparera och fylla ut" en skadad hudbariär samtidigt som de på en frisk hud istället strippar hudbarriärens lipidlager från fett.

Två av de undersökta emulgerinsmedlen, Stearic acid och Glyceryl Stearate hade ingen påverkan alls på hudbarriären, samtidigt som de dessutom fick grönt ljus av EWG Skindeep.

emulsifiers-emulgeringsmedel-emulsifiers-peg-2-peg-9-steareth-2-steareth-10-steareth-21_

Utdrag ur studien "Unexpected skin barrier influence from nonionic emulsifiers"

Källa:

Ebba Barany, Magnus Lindberg,  Marie Lodén"Unexpected skin barrier influence from nonionic emulsifiers", november 1999


Subscribe to Emulgeringsmedel