Hudcancer

Aspirin kan minska risken för hudcancer med upp till 30%

aspirin-bamyl-acetylsalicylsyra

Vanliga värktabletter med acetylsalicylsyra kan förhindra cancer

Att aspirin, alltså vanliga värktabletter som innehåller acetylsalicylsyra kan minska risken för en mängd olika former av cancer är inget nytt. Fler och fler studier pekar på ett samband. En nyligt publicerad och omfattande studie (under en 12-års period på 60 000 kaukasiska kvinnor som passerat klimakteriet) visar att aspirin kan minska risken för melanom, en av de farligaste typerna av hudcancer med upp till 30%. Störst förebyggande effekt hade de kvinnor fått som åt aspirin regelbundet (minst två gånger i veckan) och under längre tid (minst fem år). I studien, som bygger på data från "Women's Health Initiative" har man räknat bort effekten av vissa livsstilsfaktorer tex solvanor, rökning. Undersökningen leddes av Doktor jean Tang på Standford Unviversity Medical School och har publicerats i tidskriften Cancer.

"Ett par tabletter i veckan kan räcka"

Än så länge vet man för lite om acetylsaclicylsyrans cancerhämmande effekt för att kunna rekommendera Aspirin som ett förebyggande cancerläkemedel. Det handlar trots allt om ett läkemedel med biverkingar som blödande magsår, med andra ord inte helt risktfritt att äta i större mänger. Men enligt Doktor Randall Harris från Ohio State University kan det räcka att ta några tabletter i veckan. Han menar att det bara handlar om att "nollställa" de inflammatoriska processerna i kroppen. Dr Randall Harris har använt samma databas för att visa på ett samband mellan aspirin och bröstcancer.

Hämmar tillväxt av blodplättar

Men de exakta mekanismerna bakom acetylsalicylsyran och dess cancerhämmande effekt är som sagt inte känd. Eric Jacobs, epidemiolog på American Cancer Society hävdar att aspirin hämmar bildandet av blodplättar. Blodplättar avger substanser som triggar tumörtillväxt.

Källa:

Subscribe to Hudcancer