Läkemedel

Läkemedel eller kosmetika, vad är skillnaden?

lakemedel-eller-kosmetika

Marknadsföring kan vara hela skillnaden

Ibland kan det vara svårt att förstå vad som skiljer läkemedel från kosmetik. Faktum är att skillnaden inte ens behöver ligga i innehållet. Två produkter kan ha exakt samma innehåll, men marknadsföras på olika sätt så att den ena klassas som läkemedel och den andra inte. Produkter tänkta för behandla acne är ett bra exempel. Påstår man sig bota en sjukdom marknadsför man nämligen sin produkt som ett läkemedel och klassas därför också så enligt regelverket.

Omvänt kan sägas att produkter inte automatiskt klassas som läkemedel bara för att det innehåller vissa aktiva läkemedelsubstanser. Produkten måste nämligen också ha en "fysiologisk effekt". Så här lyder klassificeringen av läkemedel enligt läkemedelslagen:

Enligt läkemedelslagen avses med läkemedel "varje substans eller kombination av substanser

 1. som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur eller
 2. som kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos".

Kosmetika definieras däremot så här enligt läkemedelslagen:

"Ämnen eller beredningar som är avsedda att appliceras på människokroppnes yttre delar eller på tänder och slemhinnor i munhålan i uteslutande eller huvudsakligt syfte att rengöra eller parfymera dem, förändra deras utseende, korrigera kroppslukt, skydda dem eller bibehålla dem i gott skick".

Så vad betyder egentligen det här? Att kosmetika per definition inte får lov att påverka huden på något djupare plan? För då handlar det väl just om att man försöker modifiera fysiologiska funktioer? Ja vad säger ni, hur tolkar ni texten ovan?

Källa: 
Marie Lodén, "Ren, Mjuk och Vacker – Kemi och funktion hos kosmetika", andra utgåvan 2008, sid 13-15

Otillåtna läkemedelsubstanser i var tredje ögonfransserum – här är listan!

ogonfransserum-prostaglandiner-false-lashes-extensions

Läkemedelverket varnar för kraftiga biverkningar med otillåtna prostaglandiner

Var tredje ögonfransserum innehåller otillåtna läkemedelssubstanser enligt en undersökning av Läkemedelsverket. Analysrapporten, som utkom i april avslöjar att 9 av 26 undersökta produkter innehöll prostaglandinaloger (hormonliknande ämnen). I vissa fall är substanserna innehållsdeklarerade men i flera fall, bland annat i Neulash "improved formula" står de inte upptagna på inci-listan trots att de alltså finns i produkten enligt Läkemedelverkets analys. Kanske inte någon dagsfärsk nyhet men jag tycker ändå att informationen är viktig att sprida, särskilt som jag i senaste numret av tidningen Kosmetik läser om vilka läbbiga biverkningar prostaglandianaloger kan ge:

 • Ändrad fettvävnad i ögonhålan så att ögat sjunker in
 • Ögonsmärta
 • Förändring av ögonfärg
 • Mörkare hudfärg runt ögat
 • Klåda och irritation i ögat

Med anledning av ovanstående biverkningar så avråder Läkemedelsverket konsumeter från att använda produkter som innehåller prostaglandinanaloger.

"Under hösten 2012 fattade Läkemedelsverket beslut om att förbjuda vissa ögonfransserum som innehåller prostaglandinanaloger. Läkemedelsverket kommer att driva frågan om försäljningsförbud gentemot de företag som idag säljer produkter som innehåller denna typ av ämnen."  skriver Läkemedelsverket.

Sammanställning av analysresultat 2013 (Läkemedelsverket)

Ögonframsserum MED identifierade prostaglandinanaloger

 • Neulash: Isopropyl Cloprostenat
 • Neulash (New improved formula): Isopropyl Cloprostenat – Ej deklarerad
 • NeuveauBrow: Isopropyl Cloprostenat 
 • NeuveauBrow (New improved formula): Isopropyl Cloprostenat – Ej deklarerad
 • RevitaLash: Dechloro Dehydroxy Difluoro Ethylcloprostenolamide
 • Xlash Eyelash Enhancer: Bimatoprost– Ej deklarerad
 • Nutraluxe MD Lash: Isopropyl Cloprostenat
 • M2 Lashes Eyelash activating serum: Methylamido Dihydro NoralfaprostalJa
 • Peter Thomas Roth Lashes to die for Platinum: 17-Phenyl Trinor Prostaglandin E2 Serinol Amide

Ögonframsserum UTAN prostaglandinanaloger

 • Nouriche by RevitaLash
 • Talika Lipocils Expert
 • Priori Lash recovery serum
 • Priori Lash recovery serum
 • Depend Ögonfransserum
 • Lashfood Nanopeptide Natural Eyelash Conditioner
 • Lashfood conditioning liquid Eyeliner
 • MaxLash
 • Raisis
 • Ailu Eyelash Growth Liquid
 • DHC eyelash tonic
 • Lash P7
 • Xtreme Lashes Amplifeye Lash and Brow Fortifier By Jo Mousselli
 • Prolash
 • Isadora Dynamic Lash Growth activator
 • Lashtoniic Eyelash
 • iLash The white one
Subscribe to Läkemedel