Miljögifter

Därför kommer jag aldrig mer äta odlad lax – eller sushi på restaurang

odlad-fisk-lax-pcb-dioxiner-pesticider-bekampningsmedel-kvicksilver-giftigt.

Så giftig är odlad fisk!

Just nu cirklar det runt en fransk/norsk dokumentärfilm; Er fisk sundt? på Facebook. En fullständigt chokerande berättelse över hur odlad fisk (äfrån Nordnorge) är full av miljögifter. Hur är det möjligt? Nordatlanten är väl ett rent hav? Man tror inte det är sant, det är så fruktansvärt idiotiskt – fiskfodret som laxen utfodras med görs nämligen av fisk från världens mest förorenade hav: Östersjön. Det rör sig om kvicksilver och andra tungmetaller, PCB, dioxiner och bekämpningsmedel. Några av de mest hormonstörande ämnen man känner till. Eftersom gifterna inte går ur kroppen, utan accumuleras och lagras i fettvävnaden blir innehållet i ett kg fet lax mycket högre en ett kg småfisk. Odlad lax innehåller 5 gånger så mycekt gifter som all annan mat i affären. Borde med andra ord helt undvikas av barn upp till 18 år, gravida och den som planerar att bli gravid (och alla andra också för den delen). Eller i alla fall inte ätas mer än högst 1-2 ggr om året. Sorgligt nog (och konstigt nog) verkar det tyvärr även som att den ekologiska odalde fisken innehåller miljögifter. Det framkom inte riktigt på filmen, så därför har jag mejlat Coop/Änglamark för att be dem reda ut saken. Vildfångad fisk (från nordatlanten) innehåller däremot inte alls några av de undersökta miljögifterna (naturligtvis inte eftersom de ju inte äter det förorenade fodret). Finns bara en hake med detta, vildfångad lax med på den röda listan över utrotningshotade arter och får t ex inte säljas i Coops butiker. 

odlad-fisk-giftigt-fororeningar.

odlad-fisk-lax-giftigt-vildfangad-giftfri.

odlad-fisk-lax-giftigt-fororeningar

odlad-fisk-lax-giftigt-ddt-dde

Den fransk/norska dokumenteren Er fisk sundt? blev för mig en lika stor och sorglig Aha-upplevelse som Stefan Jarls dokumentär Underkastelsen (med Eva Röse). Jag känner mig äcklad, ledsen, lurad och rent ut sagt förbannad. Tänk all lax jag har tryckt i både mig och barnen i tron att vi äter något nyttigt. Och så har vi i själva verket tryckt i oss några av de mest hormonstörande ämnen man känner till. För jävligt. Särskilt som både jag och barnen älskar sushi. Och lax.


Kemikalierna och folkhälsan – från gårdagens konferens

seminarie-astma-allergiforbundet-naturskyddsforeningen-carolina-klyft-kemikalier-folkhalsan

Tack Naturskyddsföreningen och Astma- och allergiförbundet för årets viktigaste dag!

Sitter och sammanfattar alla lärdomar och intryck från gårdagens Kemikalierna och folkhälsan - en konferens om miljögifter i vardagen och effekter på hälsa, arrangerat av Naturskyddsföreningen och Astma- och allergiförbundet. Konferensen som var öppet för allmänheten och fullbokat långt i förväg, bjöd på en tung uppställning av sakkunniga talare såväl som välbehövlig politisk debatt. Moderatorn Carolina Klüft ledde dagen på proffsigast möjliga vis.

Astma av babysim och värktabletter

Barns hälsa, eller snarare ohälsa till följd av dagens omfattande kemikalieexponering var en av konferensens huvudtema. Det handlar om hormonstörande ämnen och dess långtgående och skrämmande effekter, särskilt om påverkan skett under fostertiden. Flickor kommer tidigare i puberteten och utvecklar t ex bröst i genomsnitt ett helt år tidigare idag än för knappt 20 år sedan. Fler pojkar föds med missbildade könsorgan och testikelcancer bland unga män ökar också kraftigt. Dagens fertilitetsproblem till följd av undermålig spermakvalitet drabbar så många som 40% av den manliga befolkningen. Det handlar alltså inte längre om att vi utrotar vissa vilda djurarter, vi är tydligen på god väga att utrota oss själva också. En annan koppling som lyftes fram var sambandet mellan kemikalier och astma och allergi hos barn. Sjukdomar som ökar och som kan ge såväl akuta som livslånga funktionsnedsättningar. Kai Haakon Carlsen professor i pediatrik vid Oslo Universitet, även verksam vid den norska idrottshögskolan kunde genom sin forsknig t ex påvisa ett samband mellan klor och astma. Barn som deltagit i babysim löper högre risk att utveckla astma, likväl som elitsimmare. Av 25 undersökta elitsimmare hade 15 utvecklat astma. Efter två timmar med tävlingstempo i basängen har en simmare nått upp till gränsvärdet för klor enligt arbetsmiljölagen. Ett annat skrämmande samband är mellan astma och konsumtion av värktabletter hos barn under sex månaders ålder. Både acetylsalicylsyra och paracetamol har visat sig kunna öka risken för astma. Vidare presenterade Naturskyddsföreningen sitt arbete Operation giftfri förskola och rapporten Giftfria barn leka bäst samt checklistan 13 punkter som giftbantar förskolan. Även Kemikalieinspektionen presenterade sitt arbetat med giftfri vardag och förskolor.

Vad kostar det samhället när folk bryter benen av Kadmium i maten?

Det kostar 4 miljarder om året. Faktiskt kan man räkna ut det. Exakt hur en sådan ekvation ställs upp visade miljöekonomen Jenny von Bahr, utredare på Kemikalieinspektionen. Otroligt intressant och otroligt viktigt. Först när man kan visa de faktiska samhällskostnadena för miljögifternas hälsoeffekter så blir det tydligen lite fart på politikerna. Men fler studier behövs. Det finns ytterst lite gjort av den här typen av ekonomisk forskning, allt är i sin linda.

Kemikalier och hudallergi

Ett för mig och bloggen särskilt intressant ämne var det om kemikalier och hudallergi. Carola Lidén, professor i yrkes- och miljödermatologi Karolinska Institutet förklarade varför kontaktallergier ökar och vem som drabbas. Att oxiderande doftämnen från helt naturliga eteriska oljor kan vara kraftigt allergena presenterades av Ann-Therese Karlberg, professor i dermatokemi och hudallergi Göteborgs Universitet (läs mer om den studien i mitt tidigare inlägg).

Miljöminister Lena Ek vädjar till opinionen och lägger ansvaret på EU-kommissionen

Miljöminister Lena Ek presenterade regeringens nya kemikaliepolitik. Det mesta handlade om löften och om prioriterade fokusområden (kläder och skor, hemelektronik, byggprodukter och barnprodukter) snarare än konkreta åtgärder och lagförändringar. Ansvaret sägs ligga hos både landsting (som fortfarande inte sköter sina upphandligar som de ska) och EU-kommissionen som går hårt åt de medlemsländer som vill gå i förväg vad gäller skärpta miljölagar. Tja, vad mer kan man förvänta sig av en miljöminister? Helt klart är i alla fall att EU-kvarnarna mal på tok för långsamt och att Sverige ändå behöver gå i förväg med egen strängare lagstiftning. Naturskyddsföreningens ordförande Michael Karlsson pekade på en ny rapport om EU:s kemikalielagstiftning vad gäller barnkläder och kom med konkreta förslag på åtgärder. Lena Ek svarade med att vädja till opinionen. Som hjälp i diskussionerna med EU-kommissionnen anser hon att det kan väga tungt med en svensk stark opinion. Jag tar henne på orden, här och nu!

Fullständig innehållsdeklaration av alla produkter!

Lena Ek, här kommer mitt bidrag till opinionen. Jag vill att alla varor som tillverkas och marknadsförs inom EU ska innehållsdeklareras. Jag vill t ex vet ifall ett par hörlurar till 10% består av ftalater? Eller ifall sovmadrassen är fullproppad av flamskyddsmedel? Jag tycker faktiskt jag har rätt att veta vad jag köper. Hur ska jag som konsument annars jag ska kunna fatta medvetna beslut? Kravet på fullständig innehållsdeklaration finns ju när det gäller mat och kosmetika. Och se vilken härlig opinion vi har fått om innehållet i dessa varugrupper! 

Vad kan du göra?

Sprid information! I sociala media, på jobbet, förskolan och bland vänner och bekanta. Var lite jobbig. Snacka på om sånt som folk inte vill höra, men ändå behöver veta. Hur ska man annars sprida viktiga men typiskt svinjobbiga saker? Gör aktiva val och bli en aktiv konsument. Köp bra miljöval. "Var alert, läs på och bilda dig en egen uppfattning" som Olle Söder, professor i barnmedicin vid Karolinska Institutet och överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus uttryckte sig. Och gå med i en organisation du har förtroende för. T ex Naturskyddsföreningen. Tack för din tid!

Konferensens talare och innehåll:

 • Kemiklaierna och folkhälsan - Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen – en ögonöppnande summering av dagsläget.
 • Kemikalier och allergiska sjukdomar – Ulf Brändström, kanslichef Astma- och Allergiförbundet , gav ett perspektiv man lätt glömmer: En stor grupp männsikor lider idag av olika allergiska besvär. Många fler än man tror är dessutom så akut sjuka att de direkt handikappas till följd av miljögifterna i vardagen.
 • Allmän översikt kring sambandet mellan kemikalieexponering och allergiska sjukdomar – Kai Haakon Carlsen professor pediatrik Oslo Universitet – Att våra barn mår dåligt av exponeringen för miljögifter i vardagen är ställt utom all rimlig tvivel. Kopplingen mellan vardagskemikalier och den ökade mängden allergiska sjukdomar (som t ex astma) hos barn befästs i ett stort antal vetenskapliga studier
 • Hormonstörande ämnen och barns utveckling – Olle Söder, professor pediatrik Karolinska Institutet, de hormonstörande ämnenas effekter mycket större än man tidigare trott. Ett stort antal funktioner i kroppen påverkas och effekterna kan sitta i över generationer. Särskilt skrämmande fakta kring fosterutveckling, där sambanden dessutom är komplexa och svåra att leda i bevis.
 • Samhällskostnader av Miljögifter – Jenny von Bahr miljöekonom, utredare på Kemikalieinspektionen – Att räkna på de samhälleliga kostnadena för miljögifternas hälsoeffekter ligger i sin linda. Fler studier behövs eftersom de utgör viktiga politiska underlag. Först när de faktiska kostnadena blir synliga blir det eld i baken på politikerna!
 • En ny kemikaliepolitik – Miljöminister Lena Ek – berättade om regeningens nya kemikaliepolitik
 
På eftermiddagen fortsatte seminariet i tre parallella block (där jag valde att närvara vid "Kemikalier och allergi" där perspektivet kring kemikaliera och hudallergier lyftes fram)
 

1) Inomhusmiljö. Moderator: Naturskyddsföreningen

 • Kemikalieinspektionen om deras arbete med giftfri vardag och förskolor – Helén Andersson, toxikolog Kemikalieinspektionen
 • Operation giftfri förskola (Naturskyddsföreningen) – En färsk genomlysning som mynnat ut i rapporten Giftfria barn leka bäst och checklistan 13 punkter som giftbantar förskolan
 • Sundbybergs kommuns arbete med giftfria förskolor – Jonas Nygren, kommunstyrelseordförande i Sundbybergs kommun 

2) Kemikalier och allergi. Moderator: Astma- och Allergiförbundet

 • Kemikalier som orsakar hudallergi – Carola Lidén, professor i yrkes- och miljödermatologi Karolinska Institutet
 • Förföriska dofter från naturliga försvarskemikalier – Ann-Therese Karlberg, professor i dermatokemi och hudallergi Göteborgs Universitet
 • Miljöhälsorapporten och luftvägsallergi – Greta Smedje, enhetschef Socialstyrelsen 

3) Störda hormoner och låga halter. Moderator: Naturskyddsföreningen 

 • Skyddas barnen tillräckligt genom Reach? – Linda Molander, doktorand ITM Stockholms Universitet
 • Att bedöma hormonstörande ämnen baserat på experimentella data – Helen Håkansson, professor i Toxikologi vid institutet för miljömedicin Karolinska Institutet
 • En hälsobov i inomhusmiljö – CG Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet 

Myndigheternas arbete med kemikalier och folkhälsa – Moderator: Ulf Brändström

 • Greta Smedje enhetschef Socialstyrelsen
 • Jan Hammar stf generaldirektör KEMI,
 • Leif Aringer överläkare på Arbetsmiljöverket
 • Sara Elfving utredare Boverket
 • Rickard Bjerselius toxikolog Livsmedelsverket

Politisk debatt – Moderator: Mikael Karlsson

 • Politiker: Sara Karlsson (s)
 • Karin Karlsbro (Fp)
 • Linda Wemmert (M)
 • Helena Leander (mp)
Subscribe to Miljögifter