Puder

Luftrören fulla av nanopartiklar från puder och rouge?

nano-puder-rouge-naturlig-hudvard-skonhetsblogg

Puder och rouge innehåller ofta nanoämnen för att förbättra deras förmåga att sprida ut sig jämnt och snyggt på huden. Fram till nu har det inte funnits så mycket studier på vad som händer när vi inhalerar dessa små, små partiklar. Men nu visar ny forskning att de fastnar i de övre luftvägarna där de klumpar ihop sig i större samlingar. Vad det innebär för eventuella hälsoeffekter är något forskarna bakom den här studien anser man behöver studera vidare. Så här skriver de i sin sammanfattning:

Conclusions: Predominant deposition of nanomaterial(s) will occur in the tracheobronchial and head airways—not in the alveolar region as would be expected based on the size of primary nanoparticles. This could potentially lead to different health effects than expected based on the current understanding of nanoparticle behavior and toxicology studies for the alveolar region.

Background: The market of nanotechnology-based consumer products is rapidly expanding, and the lack of scientific evidence describing the accompanying exposure and health risks stalls the discussion regarding its guidance and regulation. 

Results: We found that a user would be exposed to nanomaterial predominantly through nanoparticle-containing agglomerates larger than the 1–100-nm aerosol fraction.

Läs mer om Nanopartiklar 

 

Subscribe to Puder