Vegetabiliska oljor & fetter

Vegetabiliska oljor och fetter – så är de uppbyggda

vegetable-oil-content-triglycerides-di-monoglycerides-fatty-acids-phospholipids-sterols-sterol-esters-tocopherols-tocotrienols-unsaponifiables

Vegetabiliska oljor och fetter består i huvudsak av triglycerider och deras nedbrytningsprodukter. Men vissa andra ämnen ingår också, även om det rör sig om mycket små mängder.

Huvudkomponenter:

 • Triglycerider : Förekomst i växt: 90-100%. Funktion i växt: Energikälla
 • Di- och monoglycerider: Förekomst i växt: 0-5%. Funktion i växt: Nedbrytningsprodukt
 • Fettsyror (Fria fettsyror): Förekomst i växt: 0-1%. Funktion i växt: Nedbrytningsprodukt

Övriga komponenter:

 • Aldehyder, Ketoner, Kolväten: Förekomst i växt: ppb-, ppm-nivåer (miljondelar)Funktion i växt: Oxidationsprodukt
 • Fosfolipider: Förekomst i växt: 0-1%. Funktion i växt: Lipid i cellmembran
 • Steroler, sterolestrar: Förekomst i växt: 500 - 15 000 ppm %. Funktion i växt: Lipid i cellmembran
 • Tokoferoler, tokotrienoler: Förekomst i växt: 500 - 15 000 ppm %. Funktion i växt: Antioxidant
 • Övriga oförtvålbara ämnen: Förekomst i växt: 0-10%

 

Vad är en Lipid? – Fett, oljor & andra fettliknande substanser

Efter två dagars inspirerande och djuplodande utbildning i lipidernas värld på AAK Acadamy i oktober vill jag nu dela med mig lite av mina nyförvärvade kunskaper. Först ut: Vad är en Lipid?

aak-lipids-essential_skin_nutrients_from_vegetable-oils_lipidernas-anvandningsomrade-i-hudvard

Kärnor, frön och vissa frukter har ofta ett högt innehåll av lipider, något vi utvinner som vegetabiliska oljor och ett antal andra fettliknande ämnen. Bild AAK Academy.

Lipider från vegetabiliska oljor – Essentiella näringsämnen för huden

Många har säkert som jag, under sina utflykter i hudvårdsdjungeln stött på den luddiga termen Lipid och undrat vad det egentligen betyder. Begreppet är inte bara svårtolkat för en lekman, utan även är vagt för den mest kunniga expert, eftersom det egentligen saknas en exakt definition. Det finns flera olika sätt att förklara och dela in gruppen lipider och just nu verkar den mest vedertagna definitionen vara den här:

"Lipids are fatty acids and their derivatives, and substances related biosynthetically or functionally to these compounds" (S.S. Christie)

På Wikipedia får ovanstående formulering ännu en lite närmare förklaring: 
"Lipider är inom kemin ett samlingsnamn på en stor grupp ämnen bestående av fetter och fettliknande ämnen. Själva definitionen av en lipid är otydlig och vag men det omfattar vanligtvis ämnen från levande organismer som är lösliga i opolära lösningsmedel och olösliga i vatten. Det är således främst ämnets fysikaliska egenskaper och biologiska förekomst som avgör huruvida ämnet är en lipid eller inte."

Gruppen lipider innefattar:

 • Fettsyror och estrar
 • Glycerider – mono-, di- och triglycerider (varav triglycerider är den mest förekommande formen av lipider i vegetabiliska oljor)
 • Steroler – kolosterol, phytosterol etc
 • Vaxer och vaxestrar – lanolin, bivax etc
 • Tokoferoler – Vitamin E
 • Komplexa lipider – fosfolipider, glycolipider etc
 

lipids-essential_skin_nutrients_from_vegetable_aak-academy

Lipider återfinns såväl inne i cellkärnan såväl som i dess membram. Bild AAK Academy.
 

Lipids – Essential skin nutrients from vegetable oils

After two days of truely inspirational deep focus on lipids at AAK Academy in Karlshamn this October, I would like to share some of what I have learnt. First out: What is a Lipid?

I think I am making a pretty good guess when I believe that most of us at least a couple of times have stumbled upon the word "Lipid" during our excursions in the cosmetic jungle. And like me, I guess most of us have had a pretty vague clue of what this term exactly means. Now I can comfort you with the fact that the term "Lipid" is pretty vague even for an expert, this beacause there is no exakt definition of this term. How ever, at this date, one of the most commonly definitions referred to when it comes to Lipids is this one:

"Lipids are fatty acids and their derivatives, and substances related biosynthetically or functionally to these compounds" (S.S. Christie)

A some what more thourough explanation can be found at Wikipedia:

"Lipids are a group of naturally occurring molecules that include fatswaxessterols, fat-soluble vitamins (such as vitamins A, D, E, and K), monoglyceridesdiglyceridestriglyceridesphospholipids, and others. The main biological functions of lipids include storing energy, signaling, and acting as structural components of cell membranes.[4][5] Lipids have applications in the cosmetic and food industries as well as in nanotechnology.[6]

Lipids may be broadly defined as hydrophobic or amphiphilic small molecules; the amphiphilic nature of some lipids allows them to form structures such as vesicles, multilamellar/unilamellar liposomes, or membranes in an aqueous environment. Biological lipids originate entirely or in part from two distinct types of biochemical subunits or "building-blocks": ketoacyl and isoprene groups.[4] Using this approach, lipids may be divided into eight categories: fatty acidsglycerolipidsglycerophospholipidssphingolipidssaccharolipids, and polyketides (derived from condensation of ketoacyl subunits); and sterol lipids and prenol lipids (derived from condensation of isoprene subunits).[4]

Although the term lipid is sometimes used as a synonym for fats, fats are a subgroup of lipids called triglycerides. Lipids also encompass molecules such as fatty acids and their derivatives (including tri-di-monoglycerides, and phospholipids), as well as other sterol-containing metabolites such as cholesterol.[7] Although humans and other mammals use various biosynthetic pathways to both break down and synthesize lipids, some essential lipids cannot be made this way and must be obtained from the diet."

Lipids includs:

 • Fatty acids and their esters with simple alcohols 
 • Glycerides – mono-, di- and tri-acylglycerols
 • Sterols and sterol esters – incl. cholesterol, phytosterols etc.
 • Waxes and wax esters – incl. lanolin, bees wax etc.
 • Tocopherols – Vitamin E
 • Complex lipids – phospholipids and glycolipids
 

Källa:

AAK Academy
https://en.wikipedia.org/wiki/Lipid

AAK Academy – En utbildning i lipider / vegetabiliska oljor och fetter

aak-academy-lipids-essential-skin-nutrients-from-vegetable-oils-emolients-fats-triglycerides-fatty-acids-sustainable-processing-skin-moisturisation-emulsifiers-shea-butter-canola-oil

Två dagars utbildning i kemin bakom lipider och deras effekt på huden

För en tid sedan anmälde jag mig till AAK Academy, en utbildning i kemin bakom lipider (oljor och andra fettämnen) och deras funktion och effekt på huden. Det är egentligen en utbildning som enbart vänder sig till kosmetiskatillverkare, men jag lyckades tjata mig in. Något jag är mycket glad för idag, under två intensiva utbildningsdagar lärde jag mig massor! AAK är ett svenskt företag som har specialiserat sig på att förädla vegetabiliska oljor till stabila, funktionella och bioaktiva ingerdienser för så väl livsmedel som kosmetika. Internationellt har de hittat sin nisch bland annat genom att utveckla hållbara alternativ alternativ till vissa silikoner. De forskar ständigt på råvaran och har publicerat en del intressanta effektstudier. På AAK hittar man också många namnkunniga experter inom området lipider. En smart del i deras marknadsföring är naturligtvis att arrangera den här utbildningen. Dels för att sprida kunskap, men självklart också för att knyta närmare kontakter med skönhetsindustrin.

I en serie inlägg här på bloggen tänkte jag försöka dela med mig lite av min nyvunna kunskap i ämnet lipider – vegetabiliska oljor och fetter

Subscribe to Vegetabiliska oljor & fetter