Zinkoxid

Nanopartiklar i kosmetika hamnar till slut i maten

nanopartiklar-i-kosmetika-i-soyabonor

Studie visar att Sojabönor kan ta upp Nanopartiklar av zinkoxid från bland annat solkräm och kosmetika

Nanopartiklar från tex lotion, kosmetika och solkrämer spolas ner i avloppet och kan till slut hamna i vår mat. Partiklarna är så små att de passerar reningsverkens filter och därför följer med i slammet som ofta används som gödsel i storskalig odling. I den första större studie som gjorts på sojabönor som växt i förorenad jord visade det sig att zinkoxid som nanoämne togs upp i både stam, löv och bönor. Något som inte behöver vara farligt för människor, men som kan påverka kvalitén på skörden, menar en av forskarna professor Patricia Holden vid Bren School. Men påpekar samtidigt att vi ännu vet för lite om den långtgående effekten av nanopartiklar när de läcker ut i naturen. Studien gjordes av ett forskarteam från University of California´s Santa Barbaras Bren School for Environmental Science and Management tillsammans med forskare från The University´s Center for Environmental Implications of Nanotechnology.

Man valde sojabönor eftersom det globalt sett är en kommersiellt viktig grönsak (den femte mest odlade grönsaken i världen och den andra mest odlade i USA) och eftersom de tidigare visat sig vara känsliga för just nanopartiklar. Syftet med studien är att peka på eventuella miljömässiga risker med nanopartiklar och i förlängningen hitta mer hållbara alternativ.

/sites/defaulavlopsslam-som-godsel-nanopartiklar-i-kosmetika

Källa:

Science Daily, "Scientists Examine Effects of Manufactured Nanoparticles On Soybean Crops", 2012-08-20

John H. PriesterYuan GeRandall E. MielkeAllison M. HorstShelly Cole MoritzKatherine Espinosa, Jeff Gelb,Sharon L. WalkerRoger M. NisbetYoun-Joo AnJoshua P. SchimelReid G. Palmer Jose A. Hernandez-ViezcasLijuan ZhaoJorge L. Gardea-Torresdey, and Patricia A. Holden, "Soybean susceptibility to manufactured nanomaterials with evidence for food quality and soil fertility interruption"PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences of the United Sates of America, 2012-07-17

Lena Jarlöv, arkitekt, docent, styrelseledamot i Naturskyddsföreningen i Tanum, Göte Bertilsson, agr dr, Vera Billing, redaktör, utgivare av tidskriften Fri Jord, Helena von Bothmer, Kosters Trädgårdar, agronom, Sten Ebbersten, professor emeritus, Gustaf Delin, rådgivare i framtids- och utvecklingsfrågor, Herbert Falck, lantbrukare och kommunalpolitiker (C), Artur Granstedt, docent, Ann Green, politisk sekreterare (MP) Örebro läns landsting, Folke Günther, systemekolog, Mats Hagner, professor emeritus, skogsforskare, Bertil Hagström, allmänläkare, med dr, Birgitta Hambraeus, fd riksdagsledamot (C), Högni Hansson, miljöchef i Landskrona, Lennart Hardell, överläkare, USÖ onkologiska kliniken, Hillevi Helmfrid, agronom, miljökonsult, Olov Holmstrand, tekn dr, fd adjungerad professor i hydrogeologisk miljöteknik vid Chalmers, Per Hultén, tekn dr, vice ordförande, Naturskyddsföreningen Uppsala, Lars Hylander, docent i miljöanalys vid Uppsala universitet, Anna Jiremark, miljökonsult, Oscar Kjellberg, Agr.M.Sc, bankekonom, Carl Lindström, civ ing, Gunnar Lindgren, civ ing, René Mortensen, civ ing samhällsbyggnadsteknik, Anders Munters, ekologisk lantbrukare, Elisabeth Olszon, nutritionist, Christer Owe, verksamhetsledare Stiftelsen Ekocentrum i Göteborg, Göran Petersson, professor i kemisk miljövetenskap vid Chalmers, Birgitta Rang, lärare i naturvetenskap, Per-Åke Sahlberg, lantmästare, styrelseledamot i Den Goda Jorden, Karin Sahlström, miljökonsult, ledamot i styrelsen för Naturskyddsföreningen Alvesta, Eva ­Selin-Lindgren, riksdagsledamot (C), tidigare professor i fysik vid Göteborgs universitet och högskolan i Borås, Bertil Thermaenius, arkitekt SAR/MSA, Mia Torpe, arkitekt, miljöchef HSB, Niklas Wennberg, verksamhetsledare Stadsjord, Birgitta Tornérhielm, ordförande Framtiden i Våra Händer, Åke Karlsson, ordförande Förbundet Sveriges Småbrukare, Rune Lanestrand, redaktör för tidskriften Småbrukaren, Beatrice Kindembe, kemist tekn lic bebyggelseanalys, Ingenjörer för miljön, Bengt Ingerstam, ordförande Sveriges Konsumenter i samverkan, "Avloppsslam en cancerfara som förgiftar våra åkrar", DN Debatt, 2009-04-19


 

Sola säkert del 13: Nanopartiklar i solkräm, farliga eller inte?

/sites/nanopartiklar-solkram-beauty-comes-clean-mitte-skonhetsblogg

Nanopartiklar inte farliga i kräm, men bör undvikas i puder

Nanopartiklar brukar definieras som partiklar med en dimension på mindre än en miljondels millimeter. Eller en hundradel av en röd blodcell. De används ofta inom skönhetsindustrin pga sin förmåga att jämnt sprida ut sig. Många är och har varit skeptiska till nano, inte minst jag själv. Detta eftersom nanoämnen kan vara så reaktiva pga sin stora yta i förhållande till sin lilla volym. Men nanopartiklar är ändå mycket större än en enskild molekyl och kan därför inte penetrera hudbarriären och nå hudens djupare/levande vävnad. I kräm är därför inte nanoämnen farliga att använda. Däremot anser många att de bör undvikas i pulverform – som puder och puderbaserad makeup (läs mer här) och ev även i sprayer. Alltså inte för att de kan tränga igenom huden, utan för att de då kan komma in i kroppen via inandning. Enligt lag inom EU måste nanoämnen deklareras på innehållsförteckningen.

Nanoämnen och förbudet mot zinkoxid som UV-filter

Inom EU är det fortfarande inte rent formellt tillåtet att använda zinkoxid som UV-filter. Detta eftersom man har befarat att zinkoxid kunde vara farligt i nanoform som UV-filter. Känt är att både titandioxid och zinkoxid bildar fria radikaler tillsammans med UV-ljus. Fria radikaler som bryter ner hudens DNA och kan leda till rynkor och cancer. Zinkoxid i nanoform som UV-filter har därför testas noggrannt och bedömts av EU-kommisionens vetenskapliga säkerhetsråd (SCCS- Sientific Comitty on Consumer safety. Deras bedömning är nu att zinkoxid är säkert att använda nano i krämer. Ändå är ämnet än så länge inte godkänt som UV-filter, eftersom det inte rent formellt har satts upp på EUs lista över godkända UV-filter, något de flesta förväntar sig ska ske inom kort. 

En tickande miljöbomb?

Det finns en utbredd oro kring nanoämnen i miljön. Solkrämerna hamnar ju direkt i våra vattendrag. Kritiska forskare hävdar att nanopartiklar är en tickande bomb och nästa stora miljögift. Studier visar att nanoämnen kan hamna i maten vi odlar. De flesta eko-certifieringar tillåter inte nano.

Det började med oxiderande målarfärg

I Australien upptäcktes för ett antal år sedan oxiderande fingeravtryck i en takfärg av märket Colorbond. Tillverkarna, BlueScope Steel misstänkte att målarna hade använt nano-solkräm, vilket de 2008 kunde bekräfta med egna labanalyser. De nanopartiklar av titandioxid och zinkoxid (som fanns i solkrämen och av misstag hade lämnats i målarfärgen) fick fingeravtrycken att åldras 100 gånger snabbare än färgen runt omkring. Man tog det här som en indikation på att nanopartiklarna även kunde bilda fria radikaler i huden (läs mer här).

Mer lästips från Australien

Min svägerska kommer från Melbourn och i Australien är solskydd kanske ett mer högprioriterat ämne än här hemma. Hennes gudfar, som är kemist (och själv rätt skeptisk till nano) har hjälpt mig att hitta lite bra referenser i djungeln av länkar. En av dem är en något tyngre läsning, en rapport från den australieska motsvarigheten till Läkemedelsverket som har valt att godkänna nanoämnen av både zikoxid och titaniumdioxid i solprodukter. En annan länk visar på en mer tveksam hållning.

http://www.choice.com.au/reviews-and-tests/food-and-health/beauty-and-personal-care/cosmetics/sunscreen-and-nanoparticles.aspx

http://www.cancer.org.au/cancersmartlifestyle/SunSmart/nanoparticles_sunscreen.htm

http://www.tga.gov.au/pdf/review-sunscreens-060220.pdf 

Och vill du läsa mer om fria radikaler kan jag rekommendera: "Syreradikaler och Oxidativ Stress – Grundorsaker bakom cancer, allergier och åldrande", januari 2009, från Caner och Allergifonden skriven av Göran Petersson Professor i Kemisk Miljövetenskap Kemi- och Bioteknik, Chalmers.

Solskolan - mer läsning om solen!

 

Saluförbud för Clarins Lait Solaire Special Enfants

/sites/clarins-lait-solair-special-enfants-zinkoxide

Clarins använder otillåtet UV-filter i solkräm för barn

Clarins lait solaire special enfants innehåller zinkoxid, vilket är otillåtet att använda som UV-filter inom EU. Därför är produkten belagd med saluförbud sedan i fredags (13 juli). 

Varför Zinkoxid får användas i puder men inte i solkräm

Zinkoxid är ett hett och omdiskuterat ämne i solskyddsdebatten. Detta eftersom det är ett av de få ämnen som kan användas som fysikaliskt (reflekterande) partikelfilter och som dessutom ger ett gott skydd även mot UVA-strålning. Ändå är det inte tillåtet att använda som UV-filter i solkrämer, men däremot tillåtet som tex färgämne i puder eller i salva för röda barnstjärtar. Konstigt kan tyckas, men det är i form av nanoämne i just solskyddsprodukter som det råder tveksamhet kring säkerheten. Och eftersom det ännu inte finns någon reglering av nanoämnen så är inte zinkoxid i någon form tillåtet som UV-filter.

Vad är nanopartiklar och varför anses de farliga?

Nanopartiklar brukar definieras som partiklar med en dimension på mindre än en miljondels millimeter. De är tillverkade av oss människor och de kan uppvisa andra egenskaper än sina ursprungsämnen. Bland annat pga sin stora yta i förhållande till sin lilla volym, något som gör dem ytterst reaktiva. Åsikterna kring eventuella hälsoproblem förknippade med nanopartiklar är många och motstridiga.

Zinkoxid och titaniumdioxid har i normala fall så stora partiklar att de lägger sig på hudytan och där reflekterar UV-strålningen. Solkrämen blir då vit på huden. Nanopartiklar av Zinkoxid och titaniumoxid används för att undvika den här vita färgen. Känt är att dessa ämnen tillsammans med UV-ljus bildar skadliga fria radikaler, men det råder delade meningar om hurvida partiklarna når djupare än till översta hudlagret.

Det började med oxiderande målarfärg

I Australien upptäcktes för ett antal år sedan oxiderande fingeravtryck i en takfärg av märket Colorbond. Tillverkarna, BlueScope Steel misstänkte att målarna hade använt nano-solkräm, vilket de 2008 kunde bekräfta med egna labanalyser. De nanopartiklar av titanium dioxid och zinkoxid (som fanns i solkrämen och av misstag hade lämnats som fingeravtryck i målarfärgen) fick målarfärgen att i solljuset åldras 100 gånger snabbare än färgen runt omkring. Man tog detta som ett bevis för att nanopartiklar av dessa annars ofarliga ämnen även i huden kan bilda skadliga fria radikaler (läs mer här).

Innehåller Clarins Lait Solaire Special enfants 
zinkoxid i form av nano-ämne?

Jag ställde frågan till Scandinavian Cosmetics AB, som håller i den svenska distributionen, men har inte fått något svar. De flesta eko-certifieringar tillåter inte nano-ämnen. Clarins Lait Solaire Special Enfants är inte eko-certifierad.

(Och så en helt annan sak man kan fråga sig med den här produkten, varför är den så kraftigt parfymerad när den är tänkt till barn?)

Varning eller köptips, beroende på vem man frågar

Zinkoxid är ett populärt UV-filter och anses av många både säkert och effektivt (även mot UVA) i större partikelstorlek. Dvs så stora partiklar att filtret ligger utanpå huden och gör den vit. Det är många som vill undvika kemiska UV-filter som också önskar att zinkoxid vore tillåtet att använda i solprodukter. Så för den som letar efter ett solskydd som just innehåller zinkoxid och inte oroar sig för ifall den här solkrämen innehåller nano (och heller inte bryr sig om övriga ingredienser i innehållsförteckningen) kan ju passa på att bunkra innan den försvinner från hyllorna.

Om du vill veta mer om zinkoxid så läs den här serien inlägg av Rosella på Puriosity.

 

Subscribe to Zinkoxid