Karbamid/Urea

Urea-karbamid-NMF-hudens-naturliga-fuktbindare

Första organiska ämne som framställdes kemiskt

I hudens yttersta lager, stratum corneum finns ett antal olika fuktbindande ämnen – "Natural Moisturizing Factor" (NMF). Totalt kan de utgöra 10-20% av hudens torrvikt. Ett sådant ämne är karbamid (urea), en nedbrytningsprodukt från kroppens proteinomsättning. Kroppens överskott av urea utsöndras via urinen. 

Redan 1821 lyckades man utvinna urea från urin och 1828 blev urea det första organiska ämne som framställdes kemiskt. Den tyske kemisten Friedrich Wöhler slog med sin bedrift därmed hål på myten om att organiska (kolhaltiga) ämnen behövde en särskild "livskraft" för att kunna bildas. Urea används förutom i hudvård även inom livsmedelsindustrin (för att t ex ge bakverk en gyllenbrun yta), inom sjukvården (bakteriedödande och vätskedrivade), och framförallt inom jordbruket som gödningsmedel.

Hudens naturliga fuktbindare

  • Aminosyror – 40%
  • Pyrrolidonkarboxylsyra (PCA) – 12%
  • Laktat – 12%
  • Urea (karbamid) – 7%
  • Na, Ca, K, Mg, fosfat, klorid – 18,5%
  • NH3, urinsyra, glukosamin, kreatinin – 1,5%

Karbamid i hudvård

Urea kallas i hudvård oftast för karbamid (kanske låter det trevligare?) och kan fylla en rad funktioner:

  • Fuktbindande
  • Antiseptiskt (kan ingå i ett system av konserverande ämen)
  • Keratolytiskt (exfolierande, löser upp bindningen av döda hudceller vilket kan förbättra hudbarriärens funktion)
  • Deodoriserande

Man känner inte helt och fullt till effekten av karbamid på frisk hud. Vissa studier visar på att karbamid ökar hudens genomsläpplighet, mendan andra visar på en förbättrad barriärfunktion. Behandling med krämer som innehåller 5-10% karbamid pekar på en minskad TEWL (Trans Epidermal Waterloss – hudens vattenavgivning) och en ökad motståndskraft mot irriterande tensider.

eviderm-loden-aktiva--mjukgorande--tillverkare-eviderm-education-temadag-16-feb-3-foredrag-2-6

 

/eviderm-torr-hud-av-fet-kram-loden-aktiva--mjukgorande--tillverkare-eviderm-education-temadag-16-feb 

Att krämer som innehåller karbamid har förmågan att reparera och stärka hudbarriären hos såväl skadad och torr hud som normal hud har bevisats i flertalet studier. Vid en koncentration av 5% karbamid minskar hudens vätskeförlust (TEWL – Trans Epidermal Water Loss) och huden blir mer motstodskraftig mot tensider. Samma studier visar däremot att feta krämer och oljor (tex Locobase och Fenuril) istället ökar hudens vätskeförlust och gör den torrare.

Svider gott

För många är kanske HTH den produkt som man mest förknippar med karbamid (och mjölksyra). Men det var faktiskt Pharmacia som var först med att på 70-talet lansera (och ta patent på) Calmuril, ett läkemedel mot torr hud med hög halt av karbamid och mjölksyra. Redan på 40 gjordes studier med karbamid som effektiv fuktbindare i kräm. Kräm med en högre halt karbamid kan svida lite när den smörjs på torr hud.

Canadian hotlist

Urea är ett vattenlösligt ämne som i vatten långsamt bryts ner till amoniak. Tillsammans med mjölksyra kan en beredning bli mer stabil. Urea förekommer i koncentrationer upp till 40% (för att tex lösa upp naglar) men vanligtvis mellan 5-10%. I höga koncentrationer kan karbamid vara såväl instabilt som hudirriterande. Urea är uppsatt på Canadian Hotlist och är med andra ord ett reglerat ämne i hudvård i Kanada. Där är 10% den högsta tillåtna koncentrationen. Har man en mycket känslig hud bör man därmed kanske undvika produkter med karbamid.

 

 KÄLLA:

- Natalia Michalun och M.Varrinia Michalun ”Milady´s Skin Care and Cosmetic Ingredients Dictionary. Tredje utgåvan, sid 298
- Marie Lodén ”Ren, mjuk och vacker. Kemi och funktion hos kosmetika”. Andra utgåvan, sid 97
- Ruth Winter, "A Consumer's Dictionary of Cosmetic Ingredients", Sjunde utgåvan, sid 538
- https://www.truthinaging.com/review/urea-squashes-dry-skin-conditions
http://www.pharma-industry.se/canoderm-kram-5-karbamid-nu-godkand-for-fo...