Ämnen att undvika

Ingredienser att undvika i kosmetika (makeup, hårfärg, nagellack, hud- och hårvård)

Följande lista är hämtad från konsumentorganisationen EWG Skindeeps utmärkta guide "Top tips for safer products".

 • Aminophenol  Cancerogent ämne som förekommer i hårfärg, medel mot mjäll och psoriasis. Utvinns ur koltjära (coal tar).
 • Benzalkonium chloride – Bekämpningsmedel, konserveringsmedel, tensid, starkt hudirriterande (särskilt för astmatiker och personer med eksem) Används i bland annat i antibakteriella rengöringsmedel och kan leda till att bakterier utvecklar resistens.
 • Bronopol – Konserveringsmedel som kan frigöra formaldehyd, en välkänd cancerogen (samt allergen). 
 • Butylated hydroxyanisole (BHA) – Misstänkt cancerogen. Används i USA (ej tillåtet inom EU) i såväl mat, matförpackningar som hygienprodukter.
 • Coal Tar – Koltjära, cancerogent ämne som under olika namn förekommer i hårfärg, medel mot mjäll och psoriasis.
 • DMDM hydantoin & bronopol(2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol) – Konserveringsmedel som kan frigöra formaldehyd, en välkänd cancerogen (samt allergen). 
 • Diaminobenzene  Cancerogent ämne som förekommer i hårfärg, medel mot mjäll och psoriasis. Utvinns ur koltjära (coal tar).
 • Diazolidinyl urea – Konserveringsmedel som kan frigöra formaldehyd, en välkänd cancerogen (samt allergen). 
 • Eteriska oljor – Växtbaserade lättflyktiga oljor med låg molekylvikt som ofta innehåller allergena oxiderande doftämnen. Det är när dessa doftämnen bryts ner i kontakt med luften (och oxiderar) som de kraftigt allergena hydroperoxiderna bildas. Hydroperoxider verkar hudirreterande genom sk fria radikaler.
 • Formaldehyd – Konserveringsmedel, välkänt cancerogen, allergen, reproduktionstoxisk och giftigt för nervsystemet. Användningen som antibakteriellt medel har minskat, men återfinns fortfarande som medel i rakpermanenter. 
 • Hydrokinon Hudblekande medel (tillåtet i USA men förbjudet inom EU) som är allergent och giftigt (reproduktionstoxiskt och cancerogent). Kan kraftigt förstöra hudens pigement, sk ochronosis. Desstuom 
 • Imidzaolidinyl urea – Konserveringsmedel som kan frigöra formaldehyd, en välkänd cancerogen (samt allergen). 
 • Methylisothiazolinone and methylchloroisothiazolinone – Konserveringsmedel som ofta används tillsammans i hygienprodukter. Kraftigt allergen och hudirriterande, kan orsaka kontakteksem. 
 • Nanoämnen/Nanopartiklar – I dagsläget finns inget som säger att nanoämnen skulle kunna penetrera hudbarriären om de förekommer in krämform (t ex namnoämnen av Zinkoxid eller Titaniumdioxid i solkrämer) men man vet att dessa små, små partiklar kan komma ut i blodomloppet om man sväljer eller andans in dem. Därför bör man vara försiktig med att välja t ex löst puder och annan make up i pulverform. Vissa vill även varna för sprayer som innehåller nanoämnen. Extra försiktig bör man vara om man har små barn som kan slicka i sig krämer etc. Forskning saknas vad gäller långtgående konsekvenserna av nanoämnen.
 • Oxybenzone – Kemiskt UV-filter. Hudirriterande och allergen, misstäns vara hormonstörande. 
 • Parabener (Propyl- Isopropyl- Butyl- och Isobutylparaben) – Åsikterna går isär om hurvida parabener är farliga eller inte. Tveksamheten gäller om de är hormonstörande (östrogenhärmande) eller inte. Så här skriver LäkemedelsverketExpertgruppen har kommit fram till att de vanligaste parabenerna, methylparaben och ethylparaben är säkra att använda i kosmetika och hygienprodukter. Däremot finns en osäkerhet kring propylparaben och butylparaben och därför pågår fortfarande utvärdering av nya studier av dessa parabener. Danmark har dock valt att av försiktighetsskäl införa ett förbud för propylparaben och butylparaben i produkter som är avsedda för barn under 3 år och detta förbud utreds skyndsamt inom EU. Idag är alla parabener tillåtna att använda (med restriktion för högsta gräns) inom EU. Vill man vara försiktig kan man undvika: propylparaben och butylparaben
 • Parfym/Parfum/Fragrance – Många doftämnen är kraftigt allergena och de anses lika allergiframkallande om de är av naturligt (från eteriska oljor) eller syntetiskt ursprung. Inom EU måste de 26 mest allergena parfymämnena innehållsdeklareras i ingredienslistan. I övrigt räcker det att skriva ut "Parfum" (inom EU) eller "Fragrance" (i USA) på Innehållsförteckningen. Paryfm sammataget är listat som top 5 mest allergiframkallande "ämnena" i världen. Det är egentligen inte doftämnena i sig som är allergiframkallande, utan de nedbrytningsprodukter - hydroperoxider – som bildas när doftämnena oxiderar i kontakt med luften. Syntetiska parfymer kan även innehålla hormonstörande ftlater (dessa tillsätts bland annat för att doften ska "sitta kvar" längre). 
 • PEG/Ceteareth/Polyethylene compounds – Kan vara förorendade med 1,4-dioxane (en välkänd cancerogen).
 • Petroleum distillates – Återfinns ofta i mascara. Allergen, kan orsaka kontakteksem.
 • Phenylenediamine  Cancerogent ämne som förekommer i hårfärg, medel mot mjäll och psoriasis. Utvinns ur koltjära (coal tar).
 • Ftlater – Hormonstörande. Kan finnas i parfym och nagellack (diethyl phthalate). Gravida kvinnor bör särskilt tänka på att undvika nagellack som innehåller dibutyl phathalate
 • Resorcinol – Vanligt ämne i hårfärg och blekning. Hudirriterande, giftigt för immunsystemet och allergent. Har i djurförsök visat sig vara hormonstörande. 
 • Retinyl palmitate and retinol (Vitamin A): En livsnödvändig vitamin som kan bli giftig i för hög dos. Lagras i kroppen och kan orsaka fosterskador hos gravida. Tillsammans med UV-strålning kan det bildas fria radikaler, skada DNA och påskynda bildandet av cancertumörer. Vanlig i antirynk-produkter.
 • Silikoner – framställs av kisel och är mycket svårnedbrytbara i naturen. Det är okänt vilken långtgående påverkan de har på vårt ekosystem. Vanligt förekommande i den mesta slags kosmetika, allt från balsam till handkräm, foundation och mascara. Kan brytas ner till siloxaner.
 • Siloxaner – Liksom silikonerna mycket svårnedbrytbara i naturen. Vissa siloxaner är bioackumelerbara och lagras i fettvävnaden, vissa är även mycket fgiftiga för vattenlevande organismer och misstänks även ha cancerogena egenskaper. Mycket vanliga i all typ av kosmetika, t om i barnprodukter. Siloxaner är lättflyktiga, så den som smörjer sig med en siloxankräm går samtidigt runt och sprider små molna av siloxanmolekyler omkring sig. 
 • Toluene – Lösningsmedel som både är giftigt och irriterande. Förekommer traditionellt i nagellack (ej 3-free, eller 5-free). Kan vara fosterskadande. 
 • Triclosan & Triclocarban: Antibakteriellt medel (kan finnas i tvålar, rengöringsmedel och tandkräm!), väldigt giftigt för vattenlevande organismer. Hormonstörande. Bidrar till att det utvecklas resistenta bakterier.
 • Quaternium-15 – Konserveringsmedel som kan frigöra formaldehyd, en välkänd cancerogen (samt allergen).